28 November 2021

Generosity

Talk by Matt Leach in Disciple

21 November 2021

Elders and Deacons – Part 2

Talk by John Peel in We are Grace Church

14 November 2021

Elders and Deacons – Part 1

Talk by Andrew Sampson in We are Grace Church

07 November 2021

I believe, help my unbelief

Talk by Jem Bunce in Disciple